Sklep → wysypisko: ulica jednokierunkowa?

PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY W CZERWCU 2010 ROKU.
Projekt jest przedsięwzięciem edukacyjnym, skierowanym do szkół podstawowych i gimnazjów z regionu Warszawy, Łodzi, Krakowa, Białegostoku, Łomży i Poznania. Zasadniczym celem projektu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie zrównoważonej konsumpcji oraz gospodarki odpadami. Jednak, poza podnoszeniem poziomu wiedzy ekologicznej, spełnia on także szereg innych celów. Są to głównie: promowanie idei selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu, wykształcanie pozytywnych nawyków odnośnie konsumpcji i gospodarki odpadowej, kształtowanie postaw prośrodowiskowych, aktywizacja uczniów do działań na rzecz środowiska i społeczności lokalnej. W ramach projektu przewidziana jest część teoretyczna, praktyczna oraz uroczyste zakończenie projektu. Część teoretyczna składa się ze szkolenia dla nauczycieli oraz warsztatów nt. problemów nadmiernej konsumpcji i zagospodarowania odpadów. Celem tej części programu jest zapoznanie uczniów i nauczycieli z problematyką nadmiernej konsumpcji i gospodarowania odpadami. Podsumowaniem tej części projektu będą zajęcia w sortowni odpadów lub na składowisku odpadów (w zależności od miasta). dla uczestników projektu - uczniów i nauczycieli. Te elementy projektu realizują organizatorzy. Część praktyczna obejmuje: opracowanie i wdrożenie w szkole systemu selektywnej zbiórki odpadów, akcję promocyjno-informacyjną nt. zrównoważonej konsumpcji, segregacji odpadów i recyklingu, oraz monitoring funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki odpadów w otoczeniu szkoły (monitoring jest elementem nieobowiązkowym). Zadania te wykonują uczniowie przy pomocy nauczyciela - szkolnego koordynatora i wsparciu organizatorów. Celem tych działań jest wprowadzenie w szkole stałej, długofalowej segregacji odpadów i zdiagnozowanie stanu funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki odpadów w otoczeniu szkoły. W ten sposób program wspiera szkoły w realizacji selektywnej zbiórki odpadów. Uroczyste zakończenie projektu posłuży do wręczenia certyfikatów środowiskowych szkołom oraz dyplomów i upominków wszystkim uczestnikom projektu. Projekt finansowany był w roku szkolnym 2006/2007 z budżetu programu Środki Przejściowe 2004, 2004/016-829.01.02.01.
 
glowna
projekt
aktualnosci
uczestnicy
materialy
certyfikaty
linki
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Warszawa 04-028
al. St. Zjednoczonych 53
tel. 519 326 983
fax 22 434 6098
www.zrodla.org
 
Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

NFOS    Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   Projekt finansowany z budzętu programu Środki Przejściowe 2005, 2005/017-488.01.01.01
Cofund
Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada ODE Źródła, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.